Drama- en Mimegroep Salt

Zoutige parels

<> Donderdag 19 april 2018 bestond, volgens de Joodse kalender, Israël 70 jaar. Het heeft me aan het denken gezet …… Het verlangen van veel Joden is de komst van de derde tempel. Misschien komt hij sneller dan we verwachten ….. Er is namelijk een diepe relatie tussen Jezus Christus (Gods eniggeboren Zoon; zie Johannes 1: 14, 3 :16,18 en 1 Joh. 4:9) en Israël (Gods eerstgeboren Zoon; zie Exodus 4:22,23). Zeventig jaar ná Christus werd de tweede tempel in Jeruzalem verwoest en begon het lange wachten …….. Nu zijn we zeventig jaar ná de oprichting van de staat Israël. Maar Israël is niet alleen een staat, ook een volk is opgericht. (zie Deuteronomium 32: 8,9 ” ….het aantal nazaten van Israël, want voor de HEER gold dat volk als het Zijne, Jakob was het deel dat Hij zichzelf toemat.”) Gaat dan nu eindelijk de derde tempel komen? In Openbaringen 21: 2,10 lezen we hoe het Nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel op de Nieuwe Aarde. In Openbaringen 21:22 staat “Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het Lam.” Met het Lam wordt in de bijbel Jezus Christus bedoeld (zie Johannes 1:29).

Zeventig blijkt niet zomaar een getal te zijn. Volgens de bijbel is 70 het getal van de gojim, van de volkeren. Op het Loofhuttenfeest werden 70 stieren geslacht, als beeld van het heil dat uitgaat tot alle volken. En laat het Loofhuttenfeest nu het feest zijn dat volgens ‘Wake-Up’ nog vervuld moet worden.

Romeinen 11:25b, 26a ; “Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen (volkeren) zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered ……”

Gaat dan nu eindelijk Jezus Christus terug komen? ………………

Dan zal Hij Zijn plek opeisen van de ‘leugenaar van den beginne’.

<> Alles anders …..
Als ze zwak zijn, zijn ze sterk.
Als ze dorsten, zijn ze zalig.
Als ze onbetekenend zijn, zijn ze machtig.
Als ze aan de grond zitten, zijn ze groots.
Als ze gesnoeid zijn, bloeien ze als nooit tevoren.
Alles werkelijk anders …….
Zelfs de steen die de bouwers afkeurden werd een Hoeksteen.
Hallelujah! Hosanna!
Amen.

<> Gods Koninkrijk: “Hoe gevarieerder Gods kinderen, hoe rijker het koninkrijk zich laat zien.” - Jurjen ten Brinke

<> “De uitverkiezing van Israël staat ten dienste van de wereld. Als Israël de geboden houdt zullen de volkeren verbaasd staan over wat God gaat doen” - Eric Vink

Deuteronomium 4: 5-8; 5. Zoals de HEER, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het land dat u in bezit zult nemen. 6. Leef ze strikt na, dan toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en van deze wetten horen, zullen zeggen: “Wat is dat grote volk wijs en verstandig!” 7. Want welk volk, hoe groot ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, telkens als wij hem om hulp roepen? 8. En welk volk, hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig als het onderricht dat ik u nu geef?

<> Israël tot zegen van de volken:

Genesis 12: 3; Ik zal zegenen wie jou zegenen. - Jesaja 60: 12; Elk volk of koninkrijk dat weigert jou te dienen, zal ten ondergaan. - Deuteronomium 28:12; De HEER zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen, zonder ooit zelf te hoeven lenen.

<> “Jeruzalem is al 3000 jaar de hoofdstad van de Joden. Toen waren Londen, Parijs en Amsterdam nog slechts moerassen.” - Awi Cohen

<> Bijvoeding voor christenen: Israël en de eindtijd (2/3) Lezing ds. Willem J.J. Glashouwer (YouTube)

<> “Leven kan alleen ontstaan uit bestaand leven; die wetmatigheid geldt nog steeds.” - Michael Mumma

<> “Jezus heeft Zijn volgelingen niet gevraagd zich als leeuwen in de wildernis te gedragen. Hij zond Zijn discipelen als schapen onder de wolven. Dat is andere koek.” - Philip Yancey

<> “Je kunt je van God afkeren als jou onrecht wordt aangedaan. Maar je kunt ook de route volgen die Paulus beschrijft in Romeinen 5; niet vluchten voor het lijden, maar er doorheen gaan, samen met God.” - Ron van der Spoel

Improvisatietheater

‘Het verhaal van …..(door jullie in te vullen)…..’

Schrijfster : Ellen Geluk

Spelers : Jullie! (tieners en volwassenen)

Doelgroep : tieners en volwassenen

Tijdsduur : ongeveer 45 minuten.

Kosten : € 300,- , incl. geluidsapparatuur, excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Willen jullie iemand eens flink in het zonnetje zetten? Dan heb ik dit mooie programma voor jullie. Jullie sturen mij zoveel mogelijk informatie over deze persoon. Ik schrijf n.a.v. deze informatie een verhaal over deze persoon. Ik schrijf het zo dat het verhaal door jullie uitgespeeld kan worden, het wordt een mix van werkelijkheid en fantasie. Tijdens de uitvoering ervan lees ik het verhaal voor en spelen jullie het verhaal uit. Je hoeft je hierop niet voor te bereiden, het is immers improvisatietheater! Ik zorg voor de meeste benodigdheden, zoals decor, attributen en geluidsinstallatie.

Leuk als iemand met pensioen gaat of als jullie een bruidspaar willen verrassen!

Voorwaarde : Genoeg personen die mee willen spelen in dit verhaal! (min. 4 - max. 10 pers.)

Christelijke Paasvoorstelling

Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws, Snater en de paasgedachte’

Spelers : Ellen Geluk + medespeler

Doelgroep : kinderen van 4 - 12 jaar

Tijdsduur : ongeveer 30 minuten / ongeveer 60 minuten.

Kosten : ± 30 minuten € 250,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km. / ± 60 minuten € 300,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Waarom is Jezus gestorven aan een houten kruis, begraven en weer opgestaan?! - Zaza (Nee, niet Zaza de kakkerlak uit het boek van “Pluk van de Petteflet”, maar een vrouw met een groot hart) Jaws (haar adoptie-zebra) en Snater (haar pleeg-kikker) laten zien en horen wat dat inhoudt. Een voorstelling over relaties, naastenliefde, gaven ontdekken en de ruimte geven, grenzen stellen en overschrijden, vergeving en echte vriendschap!

Een interactief programma : Een paar geluksvogels mogen chocolade eieren zoeken, jumpen voor wie maar wil, 5 kinderen mogen komen playbacken en met z’n allen spelen we de kwis ‘Moet ik dat geloven?’

Tip : Geef de kinderen in de pauze of na afloop een chocolade ei(tje).

Christelijke Kerstvoorstellingen

1. Levend Poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’

Spelers : Ellen Geluk + medespeelster

Doelgroep : kinderen van 4 - 12 jaar

Tijdsduur : Tussen de 45 minuten en 60 minuten (afhankelijk van respons).

Kosten : € 300,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Zaza gaat koningin worden, ze weet het zeker. Ze heeft wel geen prins, maar wel een kikker. Dus…….gewoon even geduld hebben. Pien mag hofdame worden, dat valt niet mee. Nee, Pien heeft liever een andere Koning op de troon. Eentje die alles geeft i.p.v. alles neemt. Eentje die vrede brengt i.p.v. ruzie. Eentje die er is voor iedereen i.p.v. alleen voor deftige mensen. Eentje die tevreden was met een stal i.p.v. een prachtig paleis. Pien kent Hem al, nu Zaza nog…………….

Een interactief programma : - de kinderen worden actief betrokken bij de voorstelling door vragen die ze mogen beantwoorden. Een aantal kinderen mogen komen werken aan Het Hof als muzikant, danseres, lakei-jerin en lakei.

2a Toneel Engel ‘Gelukkig werd het kerst! …..’

Speelster : Ellen Geluk

Doelgroep : kinderen van 4 - 12 jaar

Tijdsduur : Tussen de 45 minuten en 60 minuten (afhankelijk van respons).

Kosten : € 300,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Engelen in de hemel, engelen op de aarde, volgens de bijbel is dat geen sprookje. Ook zo benieuwd wie ze zijn en wat ze voor God en de mensen doen? In het kerstverhaal spelen engelen een grote rol. Maar is er ook een engel voor jou? Kan jij een engel zijn?

Een interactief programma : - Iedereen mag meedoen met de Flashmop ‘Engelenzang’. Er zijn veel vragen waar de kinderen antwoord op mogen geven. Een gastrol voor ‘Maria’. Kinderen mogen meedansen met de engel op ‘Gloria in Exceles Deo’. Welke kinderen worden er een ‘engel’???? …………

2b Toneel Engel ‘Gelukkig werd het kerst! …..’

Speelster : Ellen Geluk

Doelgroep : tieners en volwassenen

Tijdsduur : Ongeveer 20 minuten.

Kosten : € 200,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Engelen in de hemel, engelen op de aarde, volgens de bijbel is dat geen sprookje. Ook zo benieuwd wie ze zijn en wat ze voor God en de mensen doen? In het kerstverhaal spelen engelen een grote rol. Maar is er ook een engel voor jou?

Extra : Dit programma kan gecombineerd worden met Mime ‘Zo is het beloofd’.

Christelijke Schilderijen

Agenda

Optredens 2017 :

Wanneer? –- Hoe laat? –- Wat? –- Waar?

Za. 21 jan. ‘17 ; 20:00 uur Mime ‘Mens in Genesis en Openbaring’ , Concert gospelkoor ‘Reflexxion’ Giessenburg

Zo. 12 febr. ‘17 ; 14:30 uur Levend poppenkast ‘Oorlog in de poppenkast’ , Kidsconferentie Luctor et Emergo Oldebroek

Za. 18 mrt. ‘17 ; 20:00 uur Cabaret ‘Lichter door het leven’ , Vrouwenavond Baptisten gemeente Steenwijk

I.v.m. andere activiteiten zijn we tot het einde van de zomervakantie (’17) niet beschikbaar voor meer voorstellingen. Het boeken van een voorstelling, na die tijd, kan wel in deze periode.

Vr. 18 aug. ‘17 ; 10:15 uur Levend poppenkast ‘(T)op Survival’ , Kinderbijbelweek Baambrugge

Zo. 27 aug. ‘17 ; 9:30 uur Levend poppenkast ‘(T)op Survival’ , Kinderdienst Prot. Gem. ‘Driestwegkerk’ Nunspeet

Zo. 15 okt. ‘17 ; 16:00 uur Levend poppenkast ‘Kom maar op!’ , Kinderdienst Ger. kerk Nieuwendijk

Wo. 20 dec. ‘17 ; 17:00 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’ , Kinderkerstfeest PCB ‘Het Mozaïek’ Enkhuizen

Zo. 24 dec. ‘17 ; 17:00 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’ , Kinderkerstfeest ‘De Bron’ Ijsselmuiden

**************************************************************************************************************

**************************************************************************************************************

Optredens 2016 :

Di. 22 mrt. ‘16 ; 19:00 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws, Snater en de paasgedachte’ , ZMLK ‘De Wingerd’ Nunspeet

Vr. 25 mrt. ‘16 ; 15:30 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws, Snater en de paasgedachte’ , Ger. Vrijgem. Kerk ‘De Voorhof’ Apeldoorn

Vr. 29 april ‘16 - za. 7 mei ‘16 ; Mime ‘Crossroads’ , Bemoedigingsreis ‘Oost-Europa’ met gospelkoor ‘The Spirit’, Hongarije/Roemenië/Slowakije

Zo. 3 juli ‘16 ; 10:15 uur Levend poppenkast ‘Echt wel!’ , Veldfeest Luctor Oldebroek

Do. 18 aug. ‘16 ; 10:00 uur Levend poppenkast ‘Het verhaal van Zaza en Grote Zus’ , Tentdagen Benthuizen

Za. 8 okt. ‘16 ; 13:00 uur Workshop ‘Drama’ , Vrouwendag Ger. Vrijgem. Kerk Bunschoten

Vr. 21 okt. ‘16 ; 10:45 uur Levend poppenkast ‘Zeesterren’ , VBW Ger. Vrijgem. Kerk Apeldoorn-Zuid

Za. 5 nov. ‘16 ; 13:40 uur Cabaret ‘Lichter door het leven’ , Vrouwendag ALTENA Wijk en Aalburg

Zo. 18 dec. ‘16 ; 16:30 uur Toneelvoorstelling ‘Gelukkig werd het Kerst ….’ , Kinderkerstfeest Pauluskerk Wezep

Vr. 23 dec. ‘16 ; 18:30 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’ , Kinderkerstfeest Vrije Evangelische Gem. Nunspeet

Za. 24 dec. ‘16 ; 19:00 uur Levend poppenkast ‘ Zaza, Pien en de kerstgedachte’ , Kinderkerk Emmanuelgemeente Deventer

Optredens 2015 :

Wo. 11 febr. ‘15 : 20.00 uur Cabaret ‘Lichter door het leven’ , Vrouwenbijeenkomst Baptisten Gemeente Hoogeveen

Zo. 15 febr. ‘15 : 11.30 uur Levend poppenkast ‘Kom maar op!’ & Workshop Mime (voor volwassenen) , Gemeentedag Adventkerk Bunschoten-Spakenburg

Za. 7 mrt. ‘15 : 8.00 uur Workshop ‘Laat maar waaien!’ , Vrouwenontbijt PKN (herv.) Nunspeet

Wo. 11 mrt. ‘15 : 14.00 uur Levend poppenkast ‘Stel je voor!’ , Biddagdienst Catharijnekerk Heusden

Vr. 3 april ‘15 : 11.00 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws, Snater en de paasgedachte’ (60 min.) , Ger. Kerk Vrijgem. ‘De Ontmoetingskerk’ Ede

Zo. 5 april ‘15 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws, Snater en de paasgedachte’ , Pinkstergemeente ‘Filadelfia’ Heerenveen

Zo. 5 juli ‘15 : 16.00 uur Levend poppenkast ‘Zeesterren’ , Kinderevangelisatie ‘t Loo (Oldebroek)

Zo. 6 sept. ‘15 : ± 12.30 uur Levend poppenkast ‘Té Gek!’ , Startzondag Vrije Evangeliegemeente Zeist

Zo. 20 sept. ‘15 : 9.30 uur Workshop ‘Mime’ (4-12 jr.) , Opening winterwerk PKN ‘Bethelkerk’ Harderwijk

Zo. 1 nov. ‘15 : 10.30 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws en Snater staan op’ , Gemeentemorgen Prot. Gem. Kollum

Za. 12 dec. ‘15 : 19:00 uur Mime ‘Crossroads’ , Gemeente Hart van Brabant Tilburg

Do. 17 dec. ‘15 : ’s middags ‘Het verhaal van meester Thijs’ , Kon. Wilhelminaschool Hardinxveld Giesendam

Za. 19 dec. ‘15 : 14.30 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’ , Kinderclub ‘De Schatzoekers’ Amersfoort

Zo. 20 dec. ‘15 : Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’ , PKN Zeist

Do. 24 dec. ‘15 : ’s avonds Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’ , Kerstavond PKN ‘Oosterkerk’ Elburg

Optredens 2014 :

Wo. 19 febr. ‘14 : 14.00 uur Levend poppenkast ‘Ik ben de hand en jij de voet’ , Kinderbijbeldag ‘Maranathakerk’ Sliedrecht

Zo. 23 febr. ‘14 : Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws en Snater staan op!’ , Kinderdienst Vrije Evangelische gemeente Goes

Zo. 30 mrt. ‘14 : 10.30 uur Verhaal ‘Stap maar in!’ , ‘Happy Hour’ Christ Worship Centre Amsterdam-Noord

Di. 15 april ‘14 : Levend poppenkast ‘Zaza met haar beestenboel en de paasgedachte’ , Paasviering basisschool ‘De Morgenster’  Driestwegkerk Nunspeet

Wo. 16 april ‘14 : 15.00 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws, Snater en de paasgedachte’ (60 min.) , PKN (Ger. Kerk) Sliedrecht

Za. 19 april ‘14 : 15.30 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws, Snater en de paasgedachte’ (60 min.) , ‘Ontmoetingskerk’ Hasselt

Zo. 20 april ‘14 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws, Snater en de paasgedachte’ (60 min.) , Baptistengemeente ‘De Ark’ Assen

Vr. 23 mei ‘14 : 20.00 uur Cabaret ‘Lichter door het leven’ (only for women) , Vrouwenfestijn ‘Sionskerk’ Veenendaal

Zo. 25 mei ‘14 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘Ik ben de hand en jij de voet’ , Kinderdienst Baptistengemeente ‘De Rank’ Leidsche Rijn Utrecht

Wo. 4 juni ‘14 : 16.00 uur Workshop Mime , Kindermiddag Stichting ‘Schreeuw om leven’ Hilversum

Do. 26 juni ‘14 : 12.45 uur Levend poppenkast ‘Echt wel!’ , Meesters- en juffendag ‘School met de Bijbel’ Herwijnen

Do. 28 aug. ‘14 : Levend poppenkast ‘Zeesterren’ , VBW Elburg

Zo. 7 sept. ‘14 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘Zeesterren’ , Startzondag Evangelische Gemeente ‘De Terp’ Rotterdam

Za. 13 sept. ‘14 : 10.15 uur Levend poppenkast ‘Té Gek!’ , Gemeenteweekend Vol Evangelie Gemeente ‘Eljakim’ uit Dordrecht in Loon op Zand

Za. 13 sept. ‘14 : 15.00 uur Workshop ‘Mime’ , Feest voor het leven (’Schreeuw om leven’ & ‘Hulp vervolgde christenen’) ‘De ARK’ Dordrecht

Za. 20 sept. ‘14 : Levend poppenkast ‘Zeesterren’ , Kinderdienst ‘De Toevlucht’ Den Haag (Ipenburg)

Zo. 21 sept. ‘14 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘Zeesterren’ , Startzondag ‘Schaapskooikerk’ Nijverdal

Do. 2 okt. ‘14 : 9.00 uur & 10.45 uur Levend poppenkast ‘Echt wel!’ , Kinderboekenweek CBS ‘Het Startblok’ Harderwijk

Za. 4 okt. ‘14 : 12.15 uur & 14.30 uur Levend poppenkast ‘Ik ben de hand en jij de voet’ , Burendag ‘Leger des Heils’ Zeist

Zo. 5 okt. ‘14 : 15.30 uur Levend poppenkast ‘Zeesterren’ , Kinderdienst PKN (Ger.kerk) Nunspeet

Vr. 10 okt. ‘14 : 19.00 uur Levend poppenkast ‘ …. Echt wel!’ , Zondagsschoolfeest ‘Exoduskerk’ Gorinchem

Vr. 24 okt. ‘14 : 14.30 uur Levend poppenkast ‘Zeesterren’ , VBK Meteren

Zo. 9 nov. ‘14 : Verhaal ‘Stap maar in!’ , Kinderdienst ‘Lux Mundi’ Lexmond

Zo. 21 dec. ‘14 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’ , Gezinsdienst Pinkstergemeente ‘Citylight’ Alkmaar

Zo. 21 dec. ‘14 : 19.00 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’ , Kinderkerstfeest Noorderkerk ’s-Gravenzande

Wo. 24 dec. ‘14 : 19.00 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’ , Kerstavonddienst Vergadering van Gelovigen Den Haag

Do. 25 dec. ‘14 : ’s morgens Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’ , Kerstdienst ‘Opstandingskerk’ Arnhem

Optredens 2013 :

Di. 19 febr. ‘13 : 19.00 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’ , VBF Dalfsen

Do. 21 febr. ’13 : 19.00 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, VBW Alphen aan den Rijn

Wo. 27 febr. ’13 : 14.30 uur Levend poppenkast ‘….Echt wel!’, VBF Chr. Ger. Rehobothkerk Rotterdam

Do. 28 febr. ’13 : 14.00 uur Levend poppenkast ‘Stel je voor!’, KBF Goes

Zo. 3 mrt. ‘13 : 14.30 uur Levend poppenkast ‘Ga je mee?’, Aangepaste dienst Luctor Oldebroek

Zo. 17 mrt. ’13 : 10.30 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws en Snater staan op’, Kinderdienst Baptisten gem. ‘Kaleb’ Warmond

Wo. 27 mrt. ’13 : 10.30 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws, Snater en de paasgedachte’(30 min.) , Paasviering ‘Goede Herderschool’ Ermelo

Zo. 31 maart ’13 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws, Snater en de paasgedachte’(60 min.) , Paasdienst Evangelische kerk Westland Naaldwijk

Vr. 21 juni ‘13 : 14.30 uur + 15.45 uur interactieve toneelvoorstelling ‘Noach en zijn ark’ , Manifestatie van de kerken Nunspeet

Do. 27 juni ‘13 : 19.30 uur Workshop ‘Hoe stel ik me op …. ?’ , medewerkersavond VBW Voorthuizen

Do. 1 aug. ‘13 : 18.30 uur Levend poppenkast ‘Té Gek’ , Dabar Camping ‘Polsmaten’ Nunspeet

Wo. 7 aug. ’13 : 13.30 uur Levend poppenkast ‘Té Gek’, VBW Brakel

Do. 8 aug. ’13 : 18.45 uur Levend poppenkast ‘Té Gek’ , VBC Zuilichem

Wo. 28 aug. ‘13 : 13.30 - 16.30 uur Feestweek marktplein , Nunspeet

Do. 29 aug. ’13 : 10.15 uur Levend poppenkast ‘Té Gek’ , VBW Benthuizen

Do. 29 aug. ‘13 : 14.00 uur Levend poppenkast ‘Té Gek’ , KVF Zevenhuizen

Di. 10 sept. ‘13 : 20.00 uur Mime ‘Mens in Genesis en Openbaring’ , Navigators studentenvereniging Rotterdam

Za. 14 sept. ‘13 : 13.30 - 16.30 uur Toneel ‘Noach’ & Mime ‘Crossroads’ , Straat evangelisatie Stichting ‘Lam Gods’ Kerkdriel

Zo. 15 sept. ‘13 : 11.15 uur Levend poppenkast ‘Té Gek’ , Startzondag ‘De Hoofdhof’ Berkum (Zwolle)

Zo. 22 sept. ‘13 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘Té Gek’ , Startzondag ‘Schaapskooi kerk’ Nijverdal

Za. 5 okt. ‘13 : 13.45 uur Cabaret ‘Liefdevol leven een kunst?’ (NIEUW) , Vrouwencontactdag Ned. Ger. kerk Wezep

Vr. 11 okt. ‘13 : 19.00 uur Levend poppenkast ‘Té Gek’ , ‘Meentkerk’ PKN Huizen

Wo. 25 dec. ‘13 : 14.00 uur Toneel Engel ‘Gelukkig werd het kerst! ………’ , Evangelisch centrum ‘De Fontein’ ‘t Harde

Do. 26 dec. ‘13 : 10.00 uur Toneel Engel ‘Gelukkig werd het kerst!……….’ , Kinderdienst PKN (herv.) Woerden

Optredens 2012 :

Wo. 22 febr. ’12 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘….Echt wel!’, VBW Tiel

Zo. 4 mrt. ´12 : 15.30 uur Levend poppenkast ‘Ik ben de hand en jij de voet’, Kinderdienst Prot. Gem. Nunspeet

Za. 24 mrt. ’12 : 15.00 uur Levend poppenkast ‘Ik ben de hand en jij de voet’, Opening kerkgebouw , Christengemeente Buitenpost

Di. 3 april ’12 : 18.30 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws, Snater en de paasgedachte’ (30 min. versie) , Paasviering , Basisschool ‘De Borchstee’, ‘Oosterkerk’ Elburg

Zo. 8 april ‘12 : 7.00 uur Mime ‘Eerste en tweede opstanding van de mens’, Paasreveil , PKN Nunspeet

Zo. 3 juni ’12 : 15.00 uur Getuigenis, Praisedioenst , PKN Staverden (in schooltje kasteel)

Za. 9 juni ’12 : 13.15 uur Cabaret ‘Lichter door het leven (only for women)’, Vrouwendag ’12 , PKN ‘De Ark’ Urk

Wo. 11 juli ’12 : 14.00 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, VBW Wilnis

Do. 19 juli ’12 : 19.00 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, VBW Lopik

Zo. 22 juli ’12 : 18.45 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, Voor kinderen van 9 en 10 jaar , ‘New Wine’ conferentie Biddinghuizen

Di. 24 juli ’12 : Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, Jeugd muziekkamp (9 -12 jaar) ‘Leger des Heils’ Lunteren

Zo. 5 aug. ’12 : 10.30 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, Bradelierviering ’t Centrum De Lier

Wo. 8 aug. ’12 : Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, VBW Ridderkerk/Slikkerveer

Do. 9 aug. ’12 : : 18.45 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, VBC Zuilichem

Wo. 15 aug. ‘12 : Levend poppenkast “Steengoed,keigaaf’, VBW Voorthuizen

Do. 16 aug. ’12 : 13.00 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, VBW Westbroek

Do. 16 aug. ’12 : ’s avonds Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’ (45 min.), VBF Ede

Zo. 19 aug. ‘12 : 14.00 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’ , Openlucht voorstelling voor iedereen , Nieuwegein

Wo. 29 aug. ’12 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘… Echt wel!’, VKC Emmeloord

Za. 8 sept. ’12 : 16.00 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, Startweekend Ger.kerk Numansdorp

Za. 15 sept. ‘12 : 13.45 uur Levend poppenkast ‘Ik ben de hand en jij de voet’(60 min.), Startzondag PKN Nijkerk

Za. 15 sept. ’12 : 19.30 uur Mime ‘Mens in Genesis en Openbaring’ & Getuigenis , Startweekend tieners Clara-Parochie Nieuwkoop

Zo. 30 sept. ’12 : 15.00 uur Sketch ‘Geloven is topsport’ en Sketch ‘Wapenrusting’, Jeugddienst Ned. Ger. Kerk Wieringerwerf

Do. 4 okt. ’12 : 20.00 uur Cabaret ‘Lichter door het leven’ (only for women) , Jubileum Spiritavond PKN Ermelo

Za. 13 okt. ’12 : 13.15 uur Cabaret ‘Lichter door het leven’ (only for women), Vrouwendag Joure

Wo. 17 okt. ’12 : 14.00 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, KVF Zevenhuizen (Zuid-Holland)

Wo. 17 okt. ‘12 : 18.30 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, VBC Woudrichem

Di. 23 okt. ’12 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, VBF Heerenveen

Wo. 24 okt. ’12 : 13.00 uur Levend poppenkast ‘Steengoed, keigaaf’, VBW Hendrik Ido Ambacht

Zo. 11 nov. ’12 : 10.00 uur Mime ‘Crossroads’ (1b), Jeugddienst PKN Luttelgeest

Ma. 24 dec. ’12 : 19.00 uur Levend poppenkast ´Zaza, Pien en de kerstgedachte’, Kinderkerstfeest Ger. kerk vrijgem. Bergen op Zoom

Ma. 24 dec. ’12 : 21.30 uur Toneel Engel ‘Gelukkig werd het kerst! ….’ & Mime ‘Zo is het beloofd’, Kerstnachtdienst Ger. kerk vrijgem. Bergen op Zoom

Wo. 26 dec. ’12 : 9.30 uur Toneel Engel ‘Gelukkig werd het kerst! …’, Kerstfeest Kindernevendienst Ger. Kerk Oldebroek

Optredens 2011 :

Zo. 30 jan. ’11 : 14.00 uur Levend poppenkast ‘Ga je mee?’, C- kids ‘Sionskerk’ , PKN Nunspeet

Zo. 6 mrt. ’11 : 17.00 uur Mime ‘Aanbidding’, Jeugddienst ‘Sionskerk’, PKN Nunspeet

Zo. 20 mrt. ’11 : 18.30 uur Mime ‘Crossroads’ (B), Jeugddienst, Ned. Ger. Kerk Westbroek

Za. 16 april ’11 : 15.00 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Jaws, Snater en de paasgedachte’, Wijkpaasfeest, Capelle a/d IJssel

Za. 23 april ´11 : 19.30 uur Mime ‘Crossroads’ (A), Passiestonde ‘Oosterkerk´, PKN Elburg

Vr. 6 mei ’11 : 18.30 uur Levend poppenkast ‘….Echt wel!’, VBW-feest, PKN Amersfoort

Zo. 26 juni ´11 : 13.30 uur Levend poppenkast ‘Oorlog in de poppenkast’, Feesttent, Geesbrug

Do. 14 juli ’11 : 19.00 uur Levend poppenkast ‘…..Echt wel!’, VBW Lopik

Di. 9 aug. ’11 : 13.00 uur Levend poppenkast ‘Kom maar op!’, Kids2Day, ‘Vredekerk’ Den Haag

Wo. 10 aug. ’11 : 14.00 uur Levend poppenkast ‘…..Echt wel!’, VBW, PKN (Herv.) Barneveld

Do. 11 aug. ´11 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘…..Echt wel!’, VBW, Benthuizen

Do. 11 aug. ’11 : 18.30 uur Levend poppenkast ‘…..Echt wel!’, VBW-feest, Ochten

Vr. 12 aug. ’11 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘…Echt wel!’, Lachdag 10+, Veenendaal

Wo. 17 aug. ’11 : 14.00 uur Levend poppenkast ‘Het verhaal van Zaza en Grote Zus’, Kindermiddag, Ossenzijl

Do. 18 aug. ´11 : 19.00 uur Levend poppenkast ‘…..Echt wel!’, VBW, Aalst (Zaltbommel)

Do. 1 sept. ’11 : 19.00 uur Levend poppenkast ‘…..Echt wel!’, VBW, Enter

Zo. 4 sept. ’11 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘…..Echt wel!’, Startzondag, Baptisten gemeente Steenwijk

Zo. 18 sept. ’11 : 14.30 uur Levend poppenkast ‘…..Echt wel!’, Gemeentezondag PKN (Ger. & Herv. Kerk), Sporthal ‘Mollincksslag’ Bergentheim

Vr. 23 sept. ’11 : 18.45 uur Levend poppenkast ‘Oorlog in de poppenkast’, Kidspoint, Harderwijk

Zo. 25 sept. ’11 : 16.00 uur Levend poppenkast ‘Kom maar op!’, Startzondag PKN, Schooltje kasteel Staverden

Vr. 14 okt. ’11 : 9.30 uur Levend poppenkast ‘Het verhaal van Zaza en Grote Zus’, Kinderboekenweek, ‘Da Costaschool’ Elspeet

Wo. 19 okt. ’11 : 19.00 uur Levend poppenkast ‘…Echt wel!’, VBC, PKN (Herv.) Andel

Vr. 21 okt. ’11 : 13.15 uur Levend poppenkast ‘…..Echt wel!’, VBW, Meteren

Do. 27 okt. ’11 : 19.00 uur Levend poppenkast ‘…Echt wel!’, VBW, Windesheim

Zo. 20 nov. ’11 : 10.00 uur Levend poppenkast ‘Kom maar op!’, Gastendienst, Evangeliegemeente ‘Reveil’ Lelystad

Zo. 27 nov. ’11 : 17.00 uur Sketch ´Wapenrusting´& Sketch ‘Geloven is topsport’, Jeugddienst, Ichthuskerk Alblasserdam

Vr. 23 dec. ´11 : 19.00 uur Levend poppenkast ´Zaza, Pien en de kerstgedachte´, Kinderkerstfeest Voortgezette Geref. Kerk Garderen

Za. 24 dec. ´11 : 18.30 uur Levend poppenkast ´Zaza, Pien en de kerstgedachte’, Kinderkerstfeest, Maranathakerk Lunteren

Zo. 25 dec. ’11 : 16.30 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’, Kinderkerstfeest , Ned. Ger. Kerk Nunspeet

Optredens 2010 :

Za. 16 jan. ’10 : Hele dag Cabaret “Suus, van Regel – Truus tot …. Suus” & Workshop ‘Drama’, HGJB Introductiedag VBW, Barneveld

Za. 30 jan. ’10 : Hele dag Cabaret “Suus, van Regel – Truus tot …. Suus” & Workshop ‘Drama’, HGJB Introductiedag VBW, Barneveld

Za. 13 febr. ’10 : Hele dag Cabaret “Suus, van Regel – Truus tot …. Suus” & Workshop ‘Drama’, HGJB Introductiedag VBW, Barneveld

Di. 23 febr. ’10 : 19.00 uur Levend poppenkast “Kom maar op !”, VBW-feest, Ned. Geref. Kerk Dalfsen

Wo. 24 febr. ’10 : 14.45 uur Levend poppenkast “Ga je mee ?”, Chr. Basisschool ‘t´Honk’, Kapelle Biezelinge

Za. 13 mrt. ´10 : 8.15 uur Workshop “Hoe leer ik vliegen ?”, Vrouwenontbijt, PKN (herv.) Nunspeet

Wo. 17 mrt. ’10 : 14.30 uur en 15.45 uur 2 x Levend poppenkast “Ik ben de hand en jij de voet”, Schoolfeest, Basisschool ‘De Morgenster’ Nunspeet

Za. 3 april ´10 : 19.00 uur Mime “Crossroads”, Passiestonde, Oosterkerk Elburg

Wo. 14 april ´10 : 14.00 uur Levend poppenkast ´Stel je voor!´, Opening nieuwe kerk, ‘PKN Leidschenveen’ Den Haag

Zo. 25 april´10 : 15.00 uur Verhaal “Stap maar in!”, Kinderkerk, Vathorst Amersfoort

Vr. 30 april t/m za. 8 mei ’10 : Mime “Let’s follow Him”, Bemoedigingsreis gospelkoor “The Spirit”, Hongarije/Oekraïne/Roemenië

Vr. 21 mei ’10 : 18.30 uur Levend poppenkast “Op reis met Jan en Katrijn”, Kidspoint, Harderwijk

Wo. 16 juni ’10 : 19.45 uur Cabaret “Suus, van Regel – Truus tot …. Suus” & Workshop ‘Drama’, Medewerkersavond VBW, Genemuiden

Wo. 11 aug.’10 : 13.30 uur Levend poppenkast ´Stel je voor!’, VBW, De Bilt

Do. 12 aug.´10 : 18.30 uur Levend poppenkast ´Stel je voor!´, VBW, Garderen

Za. 4 sept.´10 : 14.00 uur Levend poppenkast ´Stel je voor!´, Kindermiddag, ‘De Toevlucht’ Den Haag

Zo. 5 sept. ´10 : 10.00 uur Levend poppenkast ´Zaza, Jaws en Snater staan op´, Startzondag, Baptisten gem. Steenwijk

Zo. 12 sept. ’10 : 11.15 uur Levend poppenkast “Op reis met Jan en Katrijn”, Startzondag, ‘Hoofdhof’ Berkum/Zwolle

Zo. 26 sept. ´10 : 12.00 uur Levend poppenkast ´Zaza, Jaws en Snater staan op´, Gemeentedag, PKN (herv.) Ede

Za. 16 okt. ´10 : 14.30 uur Levend poppenkast ´Stel je voor!´, 25 jarig bestaan christelijke boekhandel ‘Blijmare’, Ned. Ger. Kerk Nunspeet

Za. 23 okt. ´10 : 10.00 uur Levend poppenkast ´Het verhaal van Zaza en Grote zus´, Startfeest kinderevangelisatieclub, Ger. Vrijgem. kerk Zaltbommel

Wo. 27 okt. ’10 : 14.00 uur Levend poppenkast ´Kom maar op!´, Kinderbijbelclubdag, PKN (herv.) Oud-Loosdrecht

Za. 13 nov. ´10 : ‘s middags Cabaret “Lichter door het leven”, Vrouwencontactdag Ned. Ger. Kerk, Prot. Gem. Nunspeet

Di. 23 nov. ’10 : 20.00 uur Cabaret “Lichter door het leven”, Vrouwenavond Ger. Kerk Vrijgem, Zeewolde

Do. 9 dec. ’10 : 13.30 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’, Kerstviering GVO, basisschool ‘De Schakel’ Nunspeet

Ma. 13 dec. ’10 : 13.30 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’, Kerstviering GVO, basisschool ‘De Ontdekking’ Nunspeet

Di. 14 dec. ’10 : 13.15 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’, Kerstviering GVO, basisschool ‘Tweeluik’ Nunspeet

Zo. 19 dec. ’10 : 16.30 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’, Kinderkerstfeest Pauluskerk Wezep

Vr. 24 dec. ’10 : 19.00 uur Levend poppenkast ‘Zaza, Pien en de kerstgedachte’, Familiekerstdienst Lebuinuskerk Deventer

Video

Voorwaarden en Contact

· Wij beschikken over een professionele geluidsinstallatie; 2 boxen à 200 watt. &

2 headsets. Voor optredens in grote, volle ruimtes gebruiken we als dat mogelijk is de

boxen die daar aanwezig zijn en sluiten we de ontvangers van onze headsets aan op jullie

mengpaneel, omdat de ervaring leert dat op die manier iedereen het goed kan horen.

· Houdt u er rekening mee dat wij tijd en ruimte nodig hebben om alles klaar

te maken voor het optreden? De tijden verschillen per optreden.

· Na de voorstelling overhandigen wij u de rekening, wij verwachten van u dat u binnen

een week het verschuldigde bedrag overmaakt. We berekenen geen BTW, dat scheelt weer :-)

· Reiskosten worden voor Ellen berekend vanaf Nunspeet, de reiskosten van eventuele

medespeelsters komen daar nog bij. We proberen zoveel mogelijk samen te reizen.

· Heeft u speciale wensen? Alles is bespreekbaar.

· Voor vragen of boeken kunt u mailen naar; info@dramagroepsalt.nl of bellen naar

tel. 0341 -251995.

Workshops

1. Workshop ‘Mime’

Leidster: Ellen Geluk

Doelgroep: kinderen van 4 t/m 12 jaar

Tijdsduur: ongeveer 60 min.

Kosten: €200,- (incl. geluidsinstallatie), excl. reiskostenvergoeding €0,30 per km.

Inhoud: Met elkaar verdiepen we ons in lichaamstaal, daarna richten we ons op het verbeelden van dieren. Tot slot nemen we de rollen door van de korte voorstelling (15 min.) ‘Noach en zijn ark’. Als afsluiting van deze workshop mogen de kinderen deze voorstelling voor hun ouders of andere belangstellenden spelen. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de tekst en het verloop van de voorstelling en de kinderen voor het mimespel.

2. WORKSHOP ‘HOE STEL IK ME OP NAAR DE KINDEREN TOE TIJDENS DE VBW?’

Leidster: Ellen Geluk

Doelgroep: Tieners en volwassenen

Tijdsduur: ongeveer 60 min.

Kosten: €180,- (incl. geluidsinstallatie), excl. reiskostenvergoeding €0,30 per km.

Inhoud: Ik begin met de 20 min. durende cabaret voorstelling ‘Suus, van regel-truus tot Suus’, deze voorstelling laat op een komische wijze zien hoe het niet en wel moet. Daarna gaan de deelnemers in groepjes uiteen om een aantal vragen en stellingen met elkaar te bespreken. Tot slot bespreken we de uitkomsten met elkaar. Voortaan zullen de medewerkers bewuster voor en in de groep staan.

3. Workshop ‘Drama’

Leidster: Ellen Geluk

Doelgroep: tieners en volwassenen

Tijdsduur: minimaal een uur – maximaal twee uur

Kosten: €150,- (incl. geluidsinstallatie €175,- ; afhankelijk van de grootte van de groep), excl. reiskostenvergoeding €0,30 per km.

Inhoud: In het eerste gedeelte behandel ik de vormen, benodigdheden en speelwijze van drama. Tussendoor doen we wat oefeningen. In het tweede gedeelte worden de deelnemers aan het werk gezet om met elkaar een eigen sketch te schrijven n.a.v. een bepaald thema. Als er tijd is kan dit stuk uitgespeeld worden voor deelnemers die een andere workshop hebben bezocht.

4. Workshop ‘Hoe leer ik vliegen?’

Leidster: Ellen Geluk

Doelgroep: tieners en volwassenen

Tijdsduur: ongeveer 45 minuten

Kosten: €100,- (incl. geluidsinstallatie €125,- ; afhankelijk van de grootte van de groep), excl. reiskostenvergoeding €0,30 per km.

Inhoud: Ook zo jaloers op vlinders? ……….. Na een inleiding over “vliegen” waarin ik theorie en praktijk laat afwisselen, komen we tot de kern van de workshop. Met ons lichaam gaan we op opwekkingsliederen uitbeelden wat we vanbinnen voelen. Eerst volgens afspraak, later komen we tot vrije expressie. Op deze manier wil ik mensen leren stukje bij beetje hun ballast, die een ieder van ons meedraagt, los te laten en symbolisch over te geven in Gods handen. Echt, dat is de beste plek ……..

Christelijk Verhaal

‘Stap maar in!’

Spreekster : Ellen Geluk

Doelgroep : Vanaf 6 jaar

Tijdsduur : Ongeveer 60 minuten (incl. vier bijbehorende liedjes, die we met elkaar zingen)

Kosten : €150,-, excl. reiskostenvergoeding €0,30 per km., excl. geluidsinstallatie

Introductie : God biedt ons een GRATIS reis met Hem aan. Nina kiest voor een gratis reis per trein. Wordt het echt zo fantastisch in Parijs als ze hoopte? David kiest voor een gratis reis per schip. Komt hij veilig aan in Hawaï? Iris kiest voor een gratis reis per auto. Zullen haar vriendinnen jaloers zijn als ze langs haar school zullen rijden? Tom kiest voor een gratis reis per vliegtuig. Zal eindelijk zijn droom uitkomen in Zuid-Afrika?

Maar is gratis wel ECHT gratis??? Welk vervoersbewijs we ook kiezen, in onze koffer moeten mee; Een tas vol gratis vervoersbewijzen, werkhandschoenen, het kruis en ……… een verrekijker.

Een interactief programma : - Vier kinderen uit de bovenbouw mogen ieder een kort gedeelte uit de bijbel voorlezen. Als er jonge kinderen aanwezig zijn van 4 t/m 6 jaar, maken we met elkaar een treintje en lopen we rond terwijl het lied “Heb je al een kaartje voor de Koninklijke Trein?” (af)gespeeld en gezongen wordt.

Extra : Als er een laptop, beamer en scherm/witte muur aanwezig is, kunnen er acht bijbehorende afbeeldingen getoond worden, door iemand van jullie tijdens het verhaal.

Graag maak ik gebruik van jullie katheder.

Christelijke Sketches

1. De leugens van satan (De duivel op sokken)

Introductie : Wat vind jij van wicca en vrije seks? Oké, het is helemaal van deze tijd, maar sta je er wel eens bij stil wat God daarvan vindt? Denk je zelf je keuzes te kunnen maken in het leven? Als jij je niet door God laat leiden, dan leidt Zijn Tegenstander je wel. Iemand die maar één doel heeft, alles kapot maken wat goed is.
Laat jij je gebruiken?

Personen :

- Meisje 1 = gewoon gekleed, heeft een tasje bij zich.
- Meisje 2 = als wicca gekleed.
- Duivel 1 = in het zwart gekleed, met een zonnebril op. Gezicht wit
geschminkt, zwart omrande ogen.
- Duivel 2 = in het zwart gekleed, gezicht wit geschminkt, zwart omrande
ogen.

Benodigdheden :

- Geluidsinstallatie; 2 headsets, 1 losse microfoon, 2 boxen, 2 standaards, snoeren.
- Witte schmink, zwart oogpotlood.
- Verkleedkleren.

Belangrijk : Als de duivels spreken staan de meisjes stil (alsof de tijd stil staat) en andersom.

Drama :
De duivels komen zwijgend en met een uitgestreken gezicht de kerk inlopen en gaan op het podium staan.
D. 2 : “Waarom heb je die stomme zonnebril op ?”
D. 1 : “Ik wil niet herkend worden.”
D. 2 : ( geïrriteerd )”We zijn onzichtbaar, Gluiperd !”
D. 1 zet zijn bril af.
D. 1 : “Ze komen er bijna aan ik heb ze onderweg gezien.”
D. 2 : “Denk erom, vriendelijk blijven, anders werkt onze invloed averechts.”
D. 1 : “Het zal een zware klus worden, ze staan nog steeds onder invloed van De Grote Tegenstander. Regelmatig gaan ze naar Zijn gemeente.”
D. 2 : “Ze bidden al minder, dus binnenkort weer een wapenrusting minder. Maar jammer genoeg bidden hun ouders veel voor hen, zodat we nog niet zoveel grip op ze hebben.”
D. 1 : “Daar heb je de eerste” (ze knikt met haar hoofd in de richting waaruit  M. 1 verschijnt).
M. 1 loopt het podium op, blijft daar staan, kijkt om zich heen alsof ze iets zoekt en kijkt uiteindelijk op haar horloge (ze reageert niet op de duivels!).
M.1 : (Verrast als ze M. 2 ziet verschijnen) “ Hoi !”
M. 2 beantwoordt haar groet, op het podium zoenen ze elkaar uitgebreid op de wangen.
M. 1 : “Lang niet gezien.”
M. 2 : “Zeker een jaar geleden hè ?”
M. 1 : “Minstens, hoe bevalt het in Arnhem ?”
M. 2 : “Ik heb het er reuze naar mijn zin.”
M. 1 : “Werk je nog in die schoenenwinkel ?”
M. 2 : “Nee, ik werk sinds een paar maanden in een natuurwinkel”.
M. 1 : “Natuurwinkel?…………….Wat heb jij met een natuurwinkel?……Vroeger at je niets liever dan een patatje oorlog !”
M. 2 : “Daar ben ik nog steeds dol op. Maar om op je eerste vraag terug te komen, ik heb héél veel met de natuur, ik doe namelijk aan wicca.”
M. 1 : “Wicca, dat heeft toch met hekserij te maken ?”
D. 2 : (tegen M. 2 ) “Nou, nou, niet schrikken, ze bedoeld het niet kwaad, gewoon even uitleggen dat het iets heel onschuldigs, goeds en natuurlijk iets spannends is, dat je allemaal kan vinden in de natuur.”
M. 2 : ”Het is WITTE magie hoor! Het is allemaal erg positief. We zijn erg bezig met onze spirituele ontwikkeling en willen met onze gaven anderen helpen. Je moest eens weten hoeveel energieën erin de natuur te vinden zijn.”
M. 1 : “Is het niet gevaarlijk om je….”
D. 1 : “Ho, ho, dat is niet aardig om tegen haar te zeggen. Je kwetst haar daarmee. Trouwens, er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Wil je haar echt gaan betuttelen ? Dat is echt niet meer van deze tijd !”
M. 1 : “Ik bedoel……wat gedurfd van je.”
M. 2 : “Gedurfd ?….Ik hoef heus niet op een bezemsteel te vliegen hoor. (weifelend) Al moet ik zeggen, sommige rituelen ……..”
D. 2 : (zegt gehaast) “Kom, kom, dat zijn oeroude tradities. Je ouders houden zich toch ook aan tradities ? Het is mooi om die levend te houden! Je weet het “Als het niemand schaadt, doe wat je wilt.”
M. 2 : “Genoeg over mij, hoe is het met jou ?”
M. 1 : “Bij jou vergeleken heb ik maar een saai leventje, ik werk nog steeds op dat administratiekantoor”.
M. 2 : “Ik hoorde dat je een vriendje hebt.”
M. 1 : “O ja, Harrald…..helemaal het einde…..`k Heb een foto van hem, wil je hem zien ?”
M. 2 : “Tuurlijk !”
M. 1 rommelt in haar tas, M. 2 kijkt over haar schouder mee.
M. 1 : “Waar is tie nou?…….. (teleurgesteld) O, ik geloof dat hij in mijn andere tas zit.”
M. 2 : “Doe je het ?”
M. 1 : (verbaasd)“Wat “Doe je het ?”
M. 2 : “Nou, gewoon zoals ik het zeg, “Doe je het ?”
M. 1 : “Waar heb je het over ?”
M. 2 : “Hou je maar niet van de gekke, ik zie de condooms in je tasje liggen.”
D. 1 : “Rustig, rustig maar, niets om je voor te schamen, jullie houden toch van elkaar ?”
M. 1 : “Ja, maar we houden van elkaar.”
M. 2 : “Vinden je ouders dat wel goed ?”
M. 1 : “Ehhh….”
D. 1 : “Poeh!……ze leest zeker geen kranten. Pas las je toch een artikel in de krant over één van de laatste taboe’s in de kerk ; Sex buiten het huwelijk. Je moest eens weten hoeveel christenen een prostituee hebben bezocht of vreemd zijn gegaan! Dus ?…………………….”
M. 1 : “Ik weet niet wat mijn ouders ervan vinden, maar dat maakt niks uit, sex hoort gewoon bij het leven.”
M. 2 : “Ik krijg dorst van dat kletsen, zullen we even ergens wat gaan drinken ?”
M. 1 : “Goed idee !”
Ze lopen samen vrolijk de kerk uit, de duivels kijken hen zwijgend na.
D. 2 : “Zo, we mogen niet ontevreden zijn…..We hebben het gesprek aardig naar onze hand kunnen zetten.”
D. 1 : “En als ze, en velen met hen, zo door blijven leven, hoeven we voorlopig niet bang te zijn voor een opwekking in Nederland.”

Beiden verlaten zwijgend de kerk.

____________________________________________________________________________

2. God(de)loos (De duivel op klompen)

Introductie : “Er is geen God, anders zou er toch niet zoveel ellende op deze wereld zijn?” Speelt die gedachte ook door jouw hoofd? Veel van wat erop deze wereld gebeurt is GODDELOOS, daar zijn we het wel over eens. Maar weet je wat het betekent als de wereld GOD- LOOS zou zijn?

Personen:
1. V = vrouw
2. M = meisje
3. J = jongen

Benodigdheden:
- folders
- eventueel gesloopte fiets

Drama:
M. staat met folders in haar hand te koukleumen in het schemer, ze stapt van haar ene been op haar andere been.
V. komt aanlopen en wil M. passeren.
M : “Mevrouw, ik wil u graag deze folder aanbieden.”
V. pakt de folder aan, bekijkt hem eens aandachtig.
V : (fel) “God? Wat moet ik daarmee?”
M : (rustig) “Kent u God?”
V : (fel) “Er is geen God, anders zou er toch niet zoveel ellende op de wereld zijn?”
M : (vriendelijk) “Er is hoop voor deze wereld, mevrouw.”
V : (fel) “Ik geloof er geen snars van! Trouwens jullie God zegt toch dat als ik niet in Hem geloof ik naar de hel ga en voor eeuwig pijn moet lijden?! Dat vind ik nog eens chanteren! (triomfantelijk) De meeste mensen geloven dus alleen maar uit angst.”
M : “De hel is de plek waar God niet aanwezig is, mevrouw.”
V : (fel) “Nou, so wath?! Ik red me prima zonder God. Als ik hem nu niet nodig heb, heb ik hem dan ook niet nodig.”
V. drukt de folder weer terug in de handen van het M. en beent weg.
M. kijkt haar te neergeslagen na en verlaat dan ook de speelruimte.

J. komt enthousiast aanlopen, van de andere kant komt V. aanlopen.
J : “Ik heb hem gevonden!”
V : “Wat heb je gevonden?”
J : “Je fiets! Die was toch gejat?”
V : (blij) “Oo echt? Fantastisch! Waar heb je hem gevonden?”
J : “In het Oranjepark.”
V : “O, daar?”
J : “Hij is niet meer de oude hoor.”
J. sleept een gesloopte fiets het speelveld in.
V : (onthutst) “Oo, de lampen zijn eraf getrapt.”
J : “Kijk dat slot, dat is met grof geweld gedaan…… Zonde van die jasbeschermers, helemaal kapot gesneden.”
V : (met verstikte stem) “Dat zadel, er zitten wel 10 messteken in … alsof ze het moesten afslachten. Ik zie het voor me, daar in het park, donker en stil, een aantal jongens om een fiets, haat in hun ogen, met een koud hart, woede die eruit moet. Als het een mens geweest was, zouden ze het dan ook zo gedaan hebben? Trappen, steken, snijden.”
J : (weinig overtuigend) “Niet hier, dat doen ze in Amsterdam.”
V : “‘k Had net een gesprek met een meisje van de kerk. Ze gelooft dat ondanks al die rottigheid God er toch is. Volgens haar is de hel de plek zonder God.”
J : “Dat zou betekenen dat het nog veel erger kan ….”
V. en J. zoeken een plek om even te gaan zitten, ze staren verslagen voor zich uit.
J : (mompelend) “Dan is er alleen haat.”
V : (vol afgrijzen) “Vernietiging.”
J : (verdrietig) “Alleen maar trappen, steken, snijden.”
V : “Ik …. ik wil niet verder denken, het is te erg. (emotioneel) Daar wil het meisje me dus voor behoeden.”
J : “God ….”
V : “God help …”
J en V : (wanhopig omhoog kijkend) “God help ons!”
J . en V. slaan de armen om elkaar heen en lopend zwijgend de speelruimte uit.

_______________________________________________________________________________

3. Primetime

Introductie : Dreun jij ook iedere dag trouw het ‘Onze Vader’ op? Wat zeg je eigenlijk? Wat vraag je eigenlijk? Waarom is bidden zo belangrijk?
Het volmaakte gebed in jouw en mijn woorden.

4. Geloven is topsport!

Introductie : (Uitgangspunt: 2 Tim. 4 : 7,8) Geloven is niet iets passiefs, het is bidden en werken. Het is op sommige momenten héél hard werken, zelfs strijden, tot aan de eindstreep. Maar ….. de beloning zal overweldigend zijn!
Ga jij ervoor???
Tip : Opwekkingslied nr. 564 past hier heel goed bij.

5. Wapenrusting

Introductie : (Uitgangspunt: Efeze 6 : 10 -18) Michael Jackson dacht door een mondkapje te dragen virussen en bacteriën te slim af te zijn. Hij stierf op 50 jarige leeftijd aan een hartstilstand.
Condooms, windenergie, biologisch geteelde groenten, ophoging van de dijken, zonnebrandmiddelen, vitaminen, mineralen, vaccinaties …… ze lijken niks met elkaar te maken te hebben, maar schijn bedriegt. Ze zijn er om ons te beschermen, ze moeten ervoor zorgen dat we blijven leven, zolang als we maar willen. Maar daar heeft de dood geen boodschap aan, hij komt als een dief in de nacht zegt de bijbel.
Hebben we dan helemaal niets te vertellen? Goddank wel! God biedt ons Zijn wapenrusting aan om onszelf te beschermen. Met de waarheid, gerechtigheid, inzet voor het evangelie van de vrede, geloof, verlossing en Gods woorden heb je EEUWIG LEVEN voor de boeg!

Tip : Opwekkingslied nr. 43 past hier heel goed bij.

Christelijk Cabaret

1. ‘Liefdevol leven een kunst?’

Speelster : Ellen Geluk

Doelgroep : tieners en volwassenen.

Tijdsduur : ongeveer 60 minuten.

Kosten : € 350,- , incl. geluidsapparatuur, excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Maggy heeft vanavond het verjaardagsfeestje van haar schoonzus, wat moet ze nu weer aan? Na een flinke discussie met haar tienerdochter beland ze op zolder, waar haar fase 3 kleding hangt. Die brengen weer heel wat herinneringen naar boven; over geven en nemen, over lief en leed, over leven en laten leven …… Zal er wat bijhangen voor vanavond? Het verrassende slot laat zien dat je de ‘Kunst’ zomaar machtig kan worden. Er is Hoop!

Met dank aan: De Schepper, Henri Nouwen, Maggy’s zus en dochter.

Voorwaarde : Voor dit stuk moet er een tv met dvd speler of beamer, laptop en scherm aanwezig zijn.

2. ‘Lichter door het leven’

Speelster : Ellen Geluk

Doelgroep : tieners en volwassenen.

Tijdsduur : ongeveer 60 minuten.

Kosten : € 350,- , incl. geluidsapparatuur, excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Het voelt goed als je een goede baan, een mooi huis en veel vrienden hebt. Het voelt goed als mensen bewonderend over je spreken, dan ben je tenminste iemand. Maar om dat allemaal in stand te houden leef je vaak in een kramp, het kan als een loden last op je drukken. Wie ben je nou eigenlijk? Met dat antwoord kan je Lichter door het leven.

Met dank aan: De Schepper en Henri Nouwen.

Voorwaarde : Voor dit stuk moet er een tv met dvd speler of beamer, laptop en scherm aanwezig zijn.

Christelijke Mime

1. Mime ‘CROSSROADS’

Spelers : Ellen Geluk en twee medespelers

Doelgroep : tieners en volwassenen

Tijdsduur : ongeveer 20 minuten

Kosten : € 200,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : : Als je God in je leven toelaat, dan gebeurt er van alles met je. Je gaat beseffen wie je bent, maar vooral ook wie Hij voor jou wil zijn, dat is een enorme rijkdom, die je leven voor altijd verandert. Ondanks alles wat je in je leven meegemaakt hebt, kun je weer verder! Maar voordat je zover komt heb je vaak alleen geworsteld met je problemen, verkeerde oplossingen gezocht en naar verkeerde stemmen geluisterd.
Wat ga jij kiezen als je op de tweesprong van je leven komt ….. met God of zonder God?

Voorwaarde : Omdat het bij mime draait om het aflezen van de lichaamstaal van de spelers kunnen we niet zonder podium.

2. Mime ‘Mens in Genesis en Openbaring’

Speelster : Ellen Geluk

Doelgroep : tieners en volwassenen

Tijdsduur : 2 keer 10 minuten

Kosten : € 150,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Het eerste stukje gaat over de mens waarover gesproken wordt in het bijbelboek Genesis “En God zag dat het goed was”. Het leven bestaat uit Geluk en Vrede met God en met alles om de mens heen….. Totdat Het Kwaad daar verandering in brengt. Is er nog een weg terug?

Het tweede mimestukje gaat over de mens waarover gesproken wordt in het bijbelboek Openbaring “Ze volgen hun eigen begeerte”. Puur horizontaal leven ….. Totdat Gods Geest Zijn werk gaat doen in het leven van de mens, dan komt het verlangen boven om God te ontmoeten. Eerst gaan de handen over tot aanbidding, dan volgen het hoofd en het hart. De mens vindt het doel van zijn bestaan. Het leven gaat verder, ‘Tot aan die dag!’, horizontaal en verticaal leven gaan samen.

Voorwaarde : Omdat het bij mime draait om het aflezen van de lichaamstaal van de speler kan ik niet zonder podium. Via jullie geluidsapparatuur wil ik muziek afspelen tijdens een gedeelte van het mimespel, daarbij heb ik de medewerking nodig van één van jullie om de muziek op het juiste moment aan te zetten. Er moet minimaal 10 minuten tussen de twee mimestukjes zitten omdat ik me moet omkleden. Deze tijd kan door jullie opgevuld worden door een lezing/preek of het zingen van liederen.

3. Mime ‘Zo is het beloofd’ (kerst)

Speelster : Ellen Geluk

Doelgroep : tieners en volwassenen

Tijdsduur : 5 minuten

Kosten : € 20,-

Introductie : Het lied ‘Zo is beloofd’ van Sela is het kerstverhaal in een notendop. Door mijn mimespel probeer ik de inhoud van het lied nog dichter bij de mensen te brengen.

Voorwaarde : Dit optreden is alleen samen te boeken met ‘Toneel Engel’. Omdat het bij mime draait om het aflezen van de lichaamstaal van de speler kan ik niet zonder podium.

Christelijke Kindervoorstellingen


Spelers :
Ellen Geluk en Sandra Foppen / Lia de Wit / Kim van Doppenberg (We spelen deze voorstellingen met z’n tweeën, behalve voorstelling 2c).

Afmetingen van ons decor :
3 tot 4 meter breed en ruim 2 meter hoog.
Het liefst spelen we op een podium. I.v.m. ons decor kunnen deze voorstellingen niet buiten gespeeld worden.

1. ZAZA EN HAAR MAATJES

1a ‘Zeesterren’

Doelgroep : kinderen van 4 – 12 jaar.

Tijdsduur : ongeveer 60 minuten.

Kosten : € 300,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Zaza en Pien zijn aan vakantie toe, dus hebben ze hun poppenkast ingepakt en zijn naar de kust vertrokken. Ze genieten van de prachtige natuur, de bewoners van de kuststreek en van elkaar. Maar of ze alleen maar tot rust komen, daar aan de kust, is nog maar de vraag …… Zaza neemt wel erg veel risico. De voorstelling gaat over volgen - uitdelen - luisteren - vergeven en vertellen (de 5 bijbehorende bijbelverhalen komen kort aan de orde).
Een interactief programma : -
Alle ‘meeuwen’ mogen meedoen met de ochtendgymnastiek van Zaza en Pien - Welke kinderen kunnen antwoord geven op de vragen die Zaza heeft over de geheimen van de Noordzee? - Welke kinderen durven mee te doen met improvisatietheater? - Acht kinderen mogen golven maken in de zee (???) en alle waterdieren mogen de ballen in de lucht houden!

1b ‘TÉ GEK’

Doelgroep : kinderen van 4 – 12 jaar.

Tijdsduur : ongeveer 60 minuten.

Kosten : € 300,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Er staat een enorm cadeau op Zaza te wachten, als blijkt dat hij afkomstig is van Kermit, wil Zaza hem niet in ontvangst nemen. Zaza weet zeker dat er een stinkbom, een muis of een grote spin inzit, ze heeft hem immers een flinke streek geleverd op Facebook, nu zal hij haar zeker terugpakken. Als Zaza na lang aandringen van Pien toch het cadeau openmaakt gaat er een nieuwe wereld voor haar open …… té gek! Zo helpt Kermit haar achter Jezus aan te gaan.
Er is in deze voorstelling veel aandacht voor muziek, maar ook voor de gevaren van internet.
Een interactief programma : - Een paar kinderen mogen meedansen met Zaza, iedereen mag helpen de vragen te beantwoorden, iedereen mag muziek maken, 2 mogen meezingen met Zaza, 1 kind mag met de diabolo en 1 kind met de ukelele, een aantal kinderen mogen meespelen in het toneelstukje van Zaza als dier en als er nog tijd over is komen de luchtviolen tevoorschijn!

1c ‘Kom maar op!’

Doelgroep : kinderen van 4 - 12 jaar

Tijdsduur : Ongeveer 60 minuten.

Thema : Pesten

Kosten : € 300,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Zaza wordt gepest, daarom zit er een hoop boosheid in haar. Haar beste vrienden zijn haar bokshandschoenen, als ze die aan heeft roept ze agressief “KOM MAAR OP!” Maar of je daar nou gelukkig van wordt? Nou nee…….. Filippus, de kamerling, Petrus, Cornelius, Paulus en Silas worden voorbeelden voor Zaza. Pien laat zien dat alleen Gods liefde haar kan helpen. Zijn liefdevolle “Kom maar op!!!!” laat Zaza ontpoppen tot een prachtige vlinder. Nou ja, geen echte natuurlijk…..Vrij wordt ze, eindelijk VRIJ!
Een interactief programma : - De kinderen mogen het laten regenen (????), hun grenzen verleggen, hun talenten laten zien en horen op het podium, eentje krijgt er zelfs een kleine gastrol in de voorstelling.
Tip : Om de boodschap niet te vergeten kunnen jullie de kinderen een klein (stukje), zacht sponsje mee naar huis geven, met daarbij een kaartje in de vorm van een hartje met daarop de tekst “Kom maar op !!!!”

1d ‘Het verhaal van Zaza en Grote Zus’

Speciaal voor basisscholen : ter bevordering van lezen én gezond gedrag

Doelgroep : kinderen van 4 - 12 jaar

Tijdsduur : Ongeveer 60 minuten.

Kosten : € 300,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Zaza begrijpt niet waarom zoveel kinderen´s avonds niet naar bed willen. Met een zak chips en een leuk boek onder een warme deken is toch heerlijk? Alleen zorgen dat Grote Zus er niets van merkt. Zaza is gek op fabriekseten, ze heeft een hekel aan fruit. Op fruit hebben beestjes gezeten en misschien wel gepoept! Grote Zus beraamt een plan om Zaza toch fruit te laten eten, want fruit is behalve lekker ook heel gezond. Weet Zaza eigenlijk wel Wie de Maker is van fruit? Hoe kan je fruit hipper en spannender maken? Als fruit er nu eens héél anders uitziet en als het nu eens geen ‘fruit’ meer heet maar ‘smoothie’, zal Zaza het dan wel eten? Samen met 3 topkoks uit de zaal wordt het ‘Herrie in de keuken’.
Een interactief programma : - D.m.v. vragen worden kinderen actief betrokken bij het toneelstuk. Eén kind mag spekjes verdienen met zaklopen, 3 kinderen mogen meehelpen in de keuken.
Tip : Verwen de kinderen na afloop van de voorstelling met een SMOOTHIE (zacht fruit zoals aardbeien/banaan/ananas, met een even groot deel yoghurt erbij, gepureerd). Serveer het in vrolijke plastic bekers, met even vrolijke rietjes. Of trakteer ze op een smoothie ijsje.

1e ‘….Echt wel!’

Doelgroep : kinderen van 4 – 12 jaar

Tijdsduur : Ongeveer 60 minuten.

Thema : Feest!

Kosten : € 300,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Zaza is bijna jarig, haar grote angst is dat haar vrienden die met haar in de poppenkast wonen haar verjaardag zullen vergeten. Het wordt een voorstelling over vertrouwen, over echt gezond, echt waar, echt feest, echt genoeg en echt gelukkig!
Een interactief programma : - We gaan geluiden improviseren, samen zingen, muziek maken. Sommige kinderen mogen een volksdans uitvoeren, andere kinderen mogen cadeautjes geven die geen geld kosten (??) en taart eten (!!). We sluiten af met een playbackshow.

1f ‘STEENGOED, KEIGAAF’

Doelgroep : kinderen van 4 – 12 jaar

Tijdsduur : Ongeveer 60 minuten.

Kosten : € 300,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Je zou toch maar een superster, een wereldkampioen of een wereldberoemd kunstenaar zijn ……… Dan ben je echt onvergetelijk ……. Fantastisch toch als mensen je geweldig vinden. Zaza kan aan niets anders meer denken. Zaza wil GOED zijn, STEENGOED. Daarvoor wil ze heel ver gaan …. te ver. Ze komt er achter dat zij niet steengoed hoeft te zijn (hè, dat is lekker). Ze komt er achter Wie niet STEENGOED, maar ONEINDIG GOED is, dat maakt haar pas echt gelukkig! Een voorstelling over steengoede regels, steengoed plan, steengoede actie, steengoed leven en een steengoede herinnering.
Een interactief programma : - Drie kleine bijrollen voor de kinderen in de voorstelling, vier kinderen mogen Zaza’s kunstproject vormen, alle kinderen mogen met Zaza mee mimen en samen doen we de wave.
Tip : Om de boodschap niet meer te vergeten kunnen jullie de kinderen na afloop een mooi glimmend steentje met daarop een met acrylverf geschilderd rood hartje geven of laat ze zelf een rood hart verven op een steen/kei.

1g ‘STEL JE VOOR!’

Doelgroep : kinderen van 4 – 12 jaar

Tijdsduur : Ongeveer 60 minuten.

Kosten : € 300,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Zaza stelt zich voor, ze is UITVINDER geworden! Eindelijk zullen de echte problemen waar de mensheid mee worstelt aangepakt worden. Wat dacht je van de opwarming van de aarde, het fileprobleem, ernstige ziektes en liefdeloosheid? Niets is Zaza te gek om haar doel te bereiken. Door schade en schande moet Zaza erachter komen dat zij niet alle problemen kan oplossen. Maar gelukkig er is er Eén die zo machtig en liefdevol is dat Hij alle problemen overwonnen heeft ……. Jezus! Als Zaza Pien gaat helpen die ziek is beseft ze dat ze haar belangrijkste taak over het hoofd heeft gezien.
Een interactief programma : - Drie kinderen mogen meedoen met het spel ‘Stel je voor !`. Drie kinderen mogen op het podium meedoen met PRAISE – FACTOR, wie wordt door de strenge maar rechtvaardige juryleden Zaza, Pien en een kind uit de zaal uitgekozen tot winnaar? Alle kinderen mogen meezingen met ‘Zing want God is goed`. Sommige mogen dansen, anderen muziek maken. Tot slot mogen drie kinderen zieke Pien komen verwennen, benieuwd wat ze te geven hebben.

1h ‘(T)op Survival’

Doelgroep : kinderen van 4 – 12 jaar.

Tijdsduur : 45 - 60 minuten.

Thema : VBW 2017

Kosten : € 300,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Zaza en Pien kunnen samen niet gaan zwemmen, steppen en tennissen, bah wat vervelend, maar gelukkig wel op survival. En daar is Zaza achteraf heel blij mee, anders had ze niet haar grenzen verlegd, nieuwe inzichten opgedaan en was ze niet zoveel verder gekomen. Pien is niet alleen haar sportmaatje, maar wordt ook haar coach. (In deze voorstelling zijn 4 bijbelverhalen kort verwerkt)
Een interactief programma : -De kinderen mogen meedoen met fietsen, klauteren, hout hakken, klimmen, balanceren, springen - De kinderen mogen boom spelen en als ze het kunnen mogen ze fluiten als een vogel.

2. JAN EN KATRIJN

2a ‘Oorlog in de poppenkast’

Uitgangspunt: 2 Petrus 3 : 12 -14

Doelgroep : 4 -100 jaar, familievoorstelling (4 en 5 jarigen onder begeleiding van een volwassene).

Tijdsduur : ongeveer 45 minuten.

Thema : Oorlog & Vrede

Kosten : € 275,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Jan en Katrijn weten het zeker; Grote mensen zijn vreselijk dom! Waarom maken ze anders nog steeds oorlog? Ze verzinnen een prachtig plan om de oorlog uit te bannen totdat……ze zelf de wapens tegen elkaar opnemen. Is er nog HOOP voor deze wereld?
Kort samengevat; Een hilarisch, leerzaam, spannend stuk met een happy end (gelukkig hè?!)
Tip : Geef de kinderen en iedereen die nog graag kind had willen zijn na afloop een lolly, met een kaartje eraan met daarop de tekst; “Proost!….Op de NIEUWE AARDE!!!”

2b ‘Ik ben de hand en jij de voet’

Uitgangspunt: 1 Kor. 12 : 12 - 27

Doelgroep : kinderen van 4 – 12 jaar.

Tijdsduur : ongeveer 45 minuten.

Kosten : € 275,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Er is onrust in de poppenkast. Jan is helemaal van slag, Katrijn is zijn Katrijn niet meer. Katrijn heeft zichzelf gepimpt, ze speelt Wii en heeft een mobieltje. Nou wil ze dat Jan ook een metamorfose ondergaat. Jan heeft ook behoefte aan verandering, maar dit gaat hem veel te ver, aan zijn kleren moet ze niet komen. Jan gaat iets moois maken want hij heeft een groots plan. Katrijn wil helpen, dat wil Jan niet. Maar waarom eigenlijk niet? Jan moet aan het eind toegeven dat hij Katrijn toch nodig heeft en bemerkt dat samen iets maken veel leuker is.
Een interactief programma : - Eén kind wordt privédetective, één kind mag met Katrijn Wii-en. Tien kinderen mogen een modeshow lopen en twee kinderen mogen met Jan en Katrijn voor het decor ‘Ik ben de hand en jij de voet’ uitbeelden.
Tip : Het zou leuk zijn als het lied ‘Ik ben de hand en jij de voet` van de c.d. ‘Vertel het aan de mensen’, van Elly en Rikkert al aangeleerd is.

2c ‘Op reis met Jan en Katrijn!’

Uitgangspunt: Handelingen 8 : 26 – 40

Doelgroep : kinderen van 4 – 12 jaar.

Tijdsduur : ongeveer 60 minuten.

Kosten : € 325,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Extra : Deze voorstelling spelen we met z’n drieën

Introductie : Jan zijn droom is om een wereldreis te gaan maken. Zo’n verre reis is spannend, maar ook erg duur……..te duur. Gelukkig verzint Katrijn daar iets op, zodat ze toch nog weg kunnen. Maar hoe vertel je iemand in een ander land wie je bent en waar je vandaan komt als je de taal niet spreekt? Gelukkig hebben ze hun voorleesboek bij zich! Moe maar voldaan komen ze weer thuis. Nog één verhaaltje voor het slapen gaan, ‘Filippus en de kamerling’. Hé, dat klinkt wel heel bekend!
Een interactief programma : - 4 personen mogen meespelen in ‘Een heitje voor een karweitje’ en 5 kinderen mogen “Ik ga op reis en ik neem mee…..” meespelen met Jan.
Tip : Het lied ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ past hier goed bij. Zing het met de kinderen en/of geef het als tekst mee, op een kleurplaat van ‘Filippus en de kamerling’, na afloop van de voorstelling.

Foto’s

Welkom!

'Stel je voor!'

Salt = Diepgang en plezier, christelijke programma’s voor alle leeftijden!

NIEUW IN 2017:

Kindertheater: 1h ‘(T)op Survival’

Doelgroep : kinderen van 4 – 12 jaar.

Tijdsduur : 45 - 60 minuten.

Thema : VBW 2017

Kosten : € 300,- , excl. reiskostenvergoeding € 0,30 per km.

Introductie : Zaza en Pien kunnen samen niet gaan zwemmen, steppen en tennissen, bah wat vervelend, maar gelukkig wel op survival. En daar is Zaza achteraf heel blij mee, anders had ze niet haar grenzen verlegd, nieuwe inzichten opgedaan en was ze niet zoveel verder gekomen. Pien is niet alleen haar sportmaatje, maar wordt ook haar coach. (In deze voorstelling zijn 4 bijbelverhalen kort verwerkt) Een interactief programma : -De kinderen mogen meedoen met fietsen, klauteren, hout hakken, klimmen, balanceren, springen - De kinderen mogen boom spelen en als ze het kunnen mogen ze fluiten als een vogel.

Even voorstellen!

Nunspeet, november ‘17

Even voorstellen; Ik ben Ellen Geluk, geliefd kind van de Hemelse Vader (geleerd van Henri Nouwen), vrouw, echtgenote, moeder, groepsleerkracht en toneelspeelster. Al ongeveer 24 jaar schrijf ik toneelstukjes en speel ze met anderen. Tien jaar geleden heb ik besloten mijn hart te volgen en van toneelspelen mijn werk te maken. Mijn doel hiermee is om mensen dichterbij of bij God te brengen, om ze aan het denken te zetten. We spelen de praktijk van alle dag, onder de loep van Gods Woord. Dus bij ons geen humor zonder ernst. Ik heb gekozen voor de naam Salt voor onze drama- en mimegroep n.a.v. Matt. 5 : 13

“Jullie zijn het zout van de aarde”

Misschien hebt u het al gezien aan onze ‘AGENDA’, sinds een paar jaar ben ik het aantal voorstellingen aan het afbouwen en kies ik ervoor om meer te werken in het onderwijs. Dus helaas, sommige aanvragen zal ik moeten afwijzen.

Het volgende kunnen wij u bieden:

· Christelijk Kindervoorstellingen

· Improvisatietheater

· Christelijke Kerstvoorstellingen

· Christelijke Paasvoorstelling

· Christelijk Verhaal

· Christelijke Sketches (vanaf augustus ‘15 te koop)

· Christelijke Mime

· Christelijk Cabaret

· Workshops

Van veel voorstellingen is een bijbehorende foto gemaakt. Deze vind je onder het kopje ‘Foto’s’. Je kunt deze gebruiken voor jullie flyer of aankondiging in de krant of op internet. Is het bestand voor je te klein? Mail me dan, dan stuur ik het originele bestand.

Heb je wat te vieren met jullie kerk / gemeente of school? Kijk of er een thema bij zit die jullie aanspreekt en laat ons jullie feest nog mooier maken. ckindertheater

Vriendelijke groeten, Ellen

Persoonlijk getuigenis


‘k Was begin twintig toen ik het vrouwenblad ‘Libelle’ onder ogen kreeg, in het kerstnummer stond een lieflijk jaren dertig huisje in kerstsfeer, compleet met een vader, een moeder, twee zonen en een dochter, in mooie, ja je begrijpt het al, kerstkleding.
Alles was mooi en gezellig, het was het gewoon helemaal.
Het maakte zo´n indruk op me dat ik het plaatje nu nog zou herkennen, ook de gedachte die ik erbij had weet ik nog……………
Zo zou ik het later ook wel willen hebben.
Dan zou het leven goed zijn.

Jaren later was het bijna zover; een leuk huis, een vader, een moeder, een zoon en een dochter, leuke banen…….
We hadden het getroffen.
Misschien waren wij nu wel zo’n plaatje geworden waarna anderen keken.
Het verlangen naar een derde kindje werd groter en groter.
Ik werd voor de derde keer zwanger, ik voelde me goed.
We vertelde de kinderen dat het één kindje kon zijn, maar ook twee (komt in de familie voor) of een gehandicapt kindje, want realistisch waren we.
Toen ik hoorde dat het een tweeling was, had ik even tijd nodig om mijn plaatje van het perfecte gezin bij te stellen.
Maar gelukkig, de gynaecoloog was tevreden, alles zag er goed uit.

Wat was ons leven voorspoedig gegaan, om me heen gebeurden de ergste dingen.
Soms dacht ik; Wanneer komt ons kruisje ?
Want ieder huisje heeft toch zijn kruisje of zelfs meerdere ?

Toen hij kwam, was het op z’n aller onverwachts.
Want 27 januari 2000 werd er, ondanks vele echo’s die er goed uitzagen volgens de gynaecoloog, niet alleen een tweeling geboren maar ook een zwaar lichamelijk gehandicapt kindje.
Er volgden 3 jaren van ziekenhuis in en ziekenhuis uit.
Ons leven stond volledig op z’n kop !
Van leven werd het overleven.
Ik riep niet boos; Waarom God ?
Maar dacht; Waarom wij niet ? Dit was het kruis dat God op onze schouder had gelegd.
Wat ik wel dacht was; Hoe moeten we hier mee omgaan ?
We vroegen ons af of dit een straf van God was op ongehoorzaamheid van onze kant.
Dat lees je regelmatig in de bijbel.
We hebben geen obstakel gevonden in onze relatie met God.
Door de jaren heen heeft God me laten zien hoe Hij hij dit kruis gebruikt heeft in de levens van ons en anderen.
God moest me wel helpen anders ging ik het niet redden.
En dat deed Hij, ik heb me vaak verwonderd over de goede nachtrust die wij kregen.
Je verwacht van een kind dat allerlei lichamelijk ongemakken heeft dat hij zich niet prettig zal voelen, dus gebroken nachten waren heel logisch geweest.
En zo waren er meer van die mooie dingen.
Het was een tevreden kind, wat kon ik veel van hem leren ?
Ik leerde door hem verder te kijken dan de buitenkant;
Een mooi karakter is veel belangrijker dan een mooi snoetje.
Ik leerde door hem wat echt genieten is; samen op een bankje voor het ziekenhuis in het zonnetje met een mini marsje.
Dan lachte hij naar me met zijn scheve lach.
Dan dachten we niet aan die honderden keren dat hij nog naar het ziekenhuis zou moeten.
Ik leerde door hem te leven als de vogels en de bloemen, te leven bij de dag.
Ik leerde door hem overgave, ik moest wel, de gebeurtenissen tuimelden over elkaar heen en ik stond erbij en ik keek erna.
Ik had de grip op het leven verloren.
Die overgave gaf rust, ik wist dat God de touwtjes in handen had, ik hoefde alleen maar te doen wat ik kon doen.
Augustinus zei het zo : “Er gebeurt niets zonder Gods wil, maar wel tegen Gods wil.”
Een groot mysterie, waar we alleen maar mee om kunnen gaan als we die gewoon accepteren zoals het is.
Onze dominee vatte het zo samen in een preek; Wij zijn MENS – Hij is STERKER – Hij weet wat het BESTE is.
Ik leerde door Joost een overeenkomst;
Zoals Joost vanaf het prille begin misvormd was door zijn ziekte, zijn mensen vanaf hun prilste begin misvormd door de zondeval.
Zoals Joost nare behandelingen nodig had om beter te kunnen functioneren, gebruikte God soms moeilijke dingen in ons leven om ons tot Zijn doel met ons te laten komen.
Een boom brengt geen goede vruchten voort als hij niet regelmatig gesnoeid wordt.
Een plank is pas bruikbaar als hij geschaafd en geschuurd is.
Of dat prettig is ?  Nee
We doen er dan ook van alles aan om eronder uit te komen en als dat niet lukt worden we boos op God.
Is Hij nou een God van LIEFDE ?

Ik las een verhaal van een Nederlandse soldaat in Afghanistan, hij was christelijk opgevoed maar geloofde niet meer in God.
Hij had in zijn leven teveel ellende gezien om te geloven in een liefdevolle God.
En toch…..en nu komt het….was hij blijven geloven in het goede van de mens.
Dat is toch de wereld op zijn kop ??????
Alsof wij willoze slachtoffertjes zijn en God alleen maar aan de touwtjes loopt te trekken.
Weet je wat het hier op aarde zou zijn als God er niet was en we overgeleverd zouden zijn aan de grillen van de mensen ?
Een hel !
Wij hebben geen idee van wat er zich afspeelt in de geestelijke wereld; hoeveel kwaad voorkomen wordt door God en Zijn engelen …………..
Nee, God houdt niet al het kwaad tegen, de duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij kan verslinden, daar is de bijbel duidelijk over.
Daar kunnen wij als mensen met ons verstand niet bij, dat God de duivel zó lang de ruimte geeft om zoveel te vernietigen, als gevolg van één flinke overtreding.
We komen er niet uit, waarom er mensen zijn, die hun hele leven moeten vechten tegen een chronische ziekte of psychische problemen.
Dat is zo erg….
Dat moeten we ook niet proberen, daar komen we niet uit.
God ziet de bovenkant van het borduurwerk, wij de onderkant.
Laat los zegt God, de verborgen dingen zijn van Mij, de geopenbaarde dingen voor jullie.
Ook God gebruikt middelen die wij niet prettig vinden, maar die gebruikt hij niet voor onze vernietiging maar voor ons behoud, jammer genoeg zien we dat zelf vaak niet.
Hij gebruikt ze om ons te :
- straffen; Hij is naast liefdevol ook rechtvaardig.
Dus er moet recht gedaan worden.
Het rare is dat we het heel logisch vinden dat de rechtbank mensen veroordeelt tot het betalen van een boete, werkstraf of gevangenisstraf. Maar dat God dat ook doet willen we eigenlijk niet weten.
(Voorbeeld uit de bijbel; Ananias en Safira, moesten hun bedrog met de dood bekopen.)
- corrigeren; Hij gebruikt dit om ons bij Hem terug te brengen.
Zoals een kind ook correctie nodig heeft om niet te ontaarden.
(Voorbeelden uit de bijbel; Paulus werd een aantal dagen blind, toen hij op weg was om christenen gevangen te nemen. Jona die in de vis terecht kwam omdat hij niet naar Ninevé wilde.)
- beproeven; God beproeft ons om te zien of Hij de eerste plaats in ons leven inneemt of we trouw aan Hem blijven in moeilijke situaties.
(Voorbeeld uit de bijbel; Gideon die met zó weinig mannen de strijd aan moest gaan tegen de vijanden van Israël. Noach die een boot moest maken, terwijl er geen water was om op te varen. Hij werd voor gek verklaard door zijn medemensen )

Wij zijn hier niet op aarde om maar wat plezier te maken, maar om te leven tot eer van onze Schepper.
Niet dat dat niet prettig kan en mag zijn.
O zeker, geniet van uw jonge jaren staat er in de bijbel, maar ook dat wie zijn kruis niet opneemt en achter Jezus aankomt, Hem niet waardig is.
Als je jezelf of iets anders dan God op de eerste plaats zet zul je na je sterven eeuwig verblijven op een plek zonder God.
God weet hoe erg dat is, daarom probeert Hij je op andere gedachten te brengen.
Hij heeft het beste met je voor, namelijk EEUWIG LEVEN !
Voor veel mensen, ook christenen, is eeuwig leven een ver van mijn bed show.
Er valt zoveel te doen op deze aarde…druk, druk, druk.
Je bent nog jong, waarom zou je je bezig houden met het leven na dit leven ?
Lang leve de lol, waarom zou je je met zoiets ernstig bezig houden dat toch niet bewezen is ?
Vreemd eigenlijk dat we ons zo blind staren op die 70, 80 jaar op deze aardkloot.
We willen er alles uit halen wat er in zit.
Weet je hoelang het leven ná dit leven duurt ?  Eeuwig
Dan is dit leven in verhouding nog geen eens een stofje in het heelal !
Laat dat is tot de doordringen !
EEUWIG LEVEN; je loopt in een cirkel en je kan er niet meer uit.
Beklemmend ?
Niet als je beseft dat er geen verveling, haat, achterdocht, hebzucht, laster…..en ga zo nog maar even door, zal zijn.
Nog mooier dan jij en ik kunnen bedenken!
In dit leven moet de keus gemaakt worden, met God of zonder God.
Waar kies jij voor ?
Stel het niet uit, ieder moment kan je laatste moment hier op aarde zijn.
Joost werd drie jaar.
Op Gods tijd, door een medische fout, kwam zijn plotselinge dood.

Als tiener heb ik de keus “met of zonder God” uitgesteld, want als je tot geloof kwam moest je met een boekje in een hoekje, moest ik me degelijk gaan kleden, geen make-up, niet meer uitgaan en zo waren er nog meer nare gevolgen.
Alsof geloven een straf is!
God liet me zien dat Hij juist wil dat we in vrijheid leven, als vlinders, als prachtige ongekooide dieren, dartelend door de tuin.
Bevrijd van de last van de zonde, door het bloed van Jezus Christus.
We hoeven niet netjes achter elkaar in het gareel, nee dartelen mogen we.
Vergeet niet dat God genieten bedacht heeft, maar omdat de duivel ermee aan de haal is gegaan denken sommige christenen dat het verkeerd is.
Geniet daarom binnen de veilige grenzen van Gods 10 leefregels.
Een ieder mag zichzelf zijn; de één met uitbundige kleuren, de ander in ingetogen bruin.
Het één is niet beter dan het andere.
Laat jezelf maar tot ontplooiing komen, ontdek je eigen gaven en talenten en ga ermee aan de slag!
God vindt het erg als je ze in de grond stopt, daarvoor heeft Hij ze niet aan jou gegeven.
Goed, het kan eng zijn, héél eng, want je zult ook wel eens afgaan, je zal fouten maken, je zult afgunst tegen komen; “Die denkt dat ze ook heel wat is !”
Zelfs als je denkt iets echt niet te kunnen, wil God soms dat je daarmee aan de slag gaat.
Een prachtig voorbeeld uit de bijbel vind ik; MOZES.
Mozes wilde niet door God naar de farao gestuurd worden, om de woorden van God over te brengen, hij was immers geen vlotte spreker.
Maar God wilde hem daarvoor gebruiken.
Prachtig in dit verhaal is hoe Mozes onderhandeld met God, waaruit blijkt hoe geduldig God met ons is; Aäron zijn broer mag hem mee helpen bij zijn taak.
We weten hoe belangrijk Mozes, als leider van het volk Israël, is geworden.
Ik hoorde een keer een mooie, maar ook ernstige gedachte, ik weet hem niet meer letterlijk, maar hij kwam hier op neer; Als je sterft wordt je door God ontvangen aan de hemelpoort, Hij geeft je een rondleiding door de hemel. Je komt langs zijn schatkamers en je vraagt wat daar achter die deuren ligt. Hij antwoordt; Gaven die ik je had willen geven, maar je wilde ze niet aannemen.
Dat is de reden dat ik doe wat ik nu doe.

Het gebed is zo belangrijk voor mij geworden, niet alleen om alles met Hem te delen, maar vooral om steun te vragen.
Eén keer heb ik een wonderlijk mooie ervaring gehad; Na Joost zijn overlijden was ik een keer ’s nachts heel verdrietig. Ik riep met heel mijn hart God aan. Ik lag op mijn rug en draaide mijn hoofd naar rechts, opeens rook ik een zoete geur .
Ik deed mijn ogen open maar kon niets bijzonders ontdekken naast mijn bed.
Toen kwam de herinnering aan een lied die ik jaren geleden heel vaak gehoord heb, het is een paaslied en hij stond op een l.p. (langspeelplaat) van gospelgroep “Ruach”.
Ze zingen :  “…..Ze hebben de Heer weggehaald, maar niemand van ons was daarbij……Maar plots was de lucht vervuld met een VREEMDE ZOETE GEUR. Een geweldig licht scheen door het huis, ook Zijn schaduw was te zien. Jezus stond toen voor mij en strekte Zijn armen naar me uit……Liefde straalde van Hem uit, ik kon Hem niet weerstaan…….Jezus Leeft !!!”
Toen werd voor mij duidelijk dat God Zijn aanwezigheid liet bemerken door die zoete geur.
Hij was erbij !
Ik ben met een glimlach in slaap gevallen.
Later heb ik God nog vaak gevraagd om mij weer die zoete geur te laten ruiken, dat is niet meer gebeurt.
Maar de herinnering zal altijd zoet blijven !
Als u ook mooie ervaringen met God hebt, schrijf ze op en koester ze.
De herinneringen zullen je helpen op momenten dat je het zwaar hebt.
Door ze op te schrijven zullen ze niet vervormen en zul je na verloop van tijd niet twijfelen of je het echt hebt meegemaakt of dat je het gedroomd hebt.
Misschien mogen ze zelfs tot zegen zijn voor anderen die God niet ervaren in hun leven.
Er zijn twee zinnen die niet mogen ontbreken in mijn gebed, omdat ze zo vreselijk belangrijk zijn !
1. “Verstoor de werken van satan”; Ik bemerk en zie zijn invloed meer en meer. Vooral op momenten dat ik mensen d.m.v. drama dichterbij of bij God wil brengen. Dan gaat er opeens van alles mis, er komt onenigheid, nare gedachten.
Waar God een kerk bouwt, bouwt de duivel er een kapelletje naast.
Hoe kunnen we hem beter bestrijden dan door het gebed ?
Ik heb wel eens een boek gelezen, daarin werd de strijd beschreven tussen de twee geestelijke machten, de engelen tegen de demonen.
De engelen verloren terrein als de christenen minder baden.
Dat heeft me wel aan het denken gezet.
Als ik nu iets vreemds bemerk, gaat er gelijk een schietgebedje naar boven; “Verstoor de werken van satan”.
Of het helpt ? Ik geloof het vast en zeker.
Wat het verschil is ? Ik mag het loslaten, Gods hemelmacht zal de strijd voeren.
2. “Kom tot Uw doel met mij !”; Door Joost heen heb ik loslaten geleerd, dus ik maak geen plannen meer voor de toekomst.
Ik zie wel wat Hij op mijn pad brengt.
Eigenlijk is een leven met God één groot avontuur !
Dat God tot Zijn doel komt met mij, is het beste voor mij. (Over “het beste voor mij” kreeg ik een prachtige bevestiging; Op de zondagavond die volgde op de week dat ik deze tekst in de computer gezet had, preekte onze dominee hierover, alsof hij mijn verhaal al gelezen had!)
Hij wil ons niet dwingen te leven zoals Hij dat van ons vraagt, anders had Hij van ons wel robotjes gemaakt.
Nee, Hij wil dat wij vrijwillig voor Hem kiezen, uit liefde.
Steeds weer wil ik Hem laten weten dat ik de weg wil gaan die Hij gaat met mij.
Ik weet dan ook dat Hij erbij is en dan is het goed.
Niet zo lang geleden sprak ik een vrouw die zo bezorgd was over haar kinderen, het moeilijkste moment vond ze als ze ’s morgens de deur uitgingen.
Zouden ze ’s avonds weer binnen komen ?
Ze vroeg me of ik dat ook had.
Ik zei haar dat ik daar geen last van had, ’s avonds zegen ik mijn kinderen in Jezus naam als ik naar bed ga, ik weet dat Hij met ze mee gaat, waar ze ook heen gaan.
Wat kan je nog meer verlangen ?
Loslaten en overgave geven zo’n rust.
Door bezorgd te zijn kunnen we zelfs geen el aan onze lengte toevoegen zegt de bijbel.
Overbezorgdheid zorgt alleen maar voor angst, wantrouwen, depressiviteit……
Waag de stap met God, overgave is een welbewuste daad !
Spreek hardop uit naar God; “Ik vertrouw U, ik geef me opnieuw aan U over” en blijf dit doen, vooral op momenten dat je gevoel iets anders zegt.
Je zult merken dat je anders in het leven gaat staan.

Sinds de komst van Joost in ons leven is mijn relatie met God verdiept.
Regelmatig kreeg ik een knipoogje van Hem.
Ik heb ze opgeschreven om ze nooit meer te vergeten.
Zoals de keer dat Joost voor de zevende (en laatste) keer geopereerd ging worden, we wisten dat het heel spannend ging worden. Een zware hartoperatie, die de artsen zo lang mogelijk uitgesteld hadden, zodat hij sterk genoeg zou zijn.
Voordat hij de operatiekamer inging met mijn man, zei hij zonder enige aanleiding tegen me “Mama mij”. Dat zei hij anders nooit. Het was een spel dat hoorde bij de maaltijd, het ging erom wie het eerste riep, die “had” het dan. Na een aantal keren waren de voorkeuren  duidelijk; Joost riep “Papa mij”, zijn tweelingbroertje Lars “Mama mij”.
God wist dat ik deze opmerking van Joost nodig had, als afscheidsgroet…..
Twee weken later is hij overleden, in die tussentijd is hij niet meer bij kennis geweest.
Wat ik ook als heel bijzonder ervaren heb, is de preek die ik hoorde een jaar (op 3 dagen na) na het overlijden van Joost.
Ik ging niet naar onze eigen gemeente omdat mijn man dienst had in een andere wijk.
De preek ging over 1 Timotheüs 6 : 12 ; Het ging over “Alpha en Omega”, over “het kruis”, over “lijden en sterven” en het eindigde met de “eerkroon” die een ieder zal krijgen die de goede strijd heeft gestreden.
Niets bijzonders zul je denken, maar nu komt het…….
Al deze facetten kwamen terug in het graf van Joost, met gekleurde steentjes had ik een mozaïek gemaakt op zijn graf.
Wat een bijzondere ervaring was dat!
Hier volgt nog een knipoog; Ik heb wat met vlinders gekregen, daar heb ik net al wat over gezegd, maar dat God ook vlinders zou gebruiken om tegen me te spreken was te mooi om waar te zijn.
Een vriendin van me belde me een keer, ze was verdrietig, haar broer en schoonzus hadden na 11 jaar wachten een tweeling gekregen….te vroeg. Ze waren overleden. Wat kon hier het nut van zijn ? Ze waren zó gewenst. Was dit Gods wil ?
Ik had geen antwoord.
Een paar uur later ging ik naar de brievenbus om te kijken of het overlijdensbericht in de krant stond, zie ik een vlinder op de oprit vlak bij de brievenbus zitten, rustig gingen z’n vleugels op en neer.
Ik liep naar hem toe, ik ging voor hem door m’n knieën….hij bleef gewoon zitten.
Ik moest verder, ik haalde de brievenbus leeg, toen hij dichtklapte vloog hij weg naar een struik.
In de woonkamer bekeek ik de krant; Nee, geen advertentie…..zou de vlinder er nog zijn ?
Weer stond ik even later de vlinder verbaasd aan te staren. Hij zat op dezelfde plek als daarvoor, op de oprit.
De buurvrouw kwam langs, volgens haar moest hij suikerwater, nou dat kon hij krijgen.
Drinken deed hij niet, alleen z’n vleugels gingen langzaam open en dicht.
Toen ik wat voor z’n neus schonk ging hij ervan door, een boom in.
Ik liep naar de boom maar zag hem nergens meer, hij leek van de aardbodem verdwenen te zijn.
Vreemd, zo hard gaan ze toch niet ?
Het zette me aan het denken, langzaam aan werd het me duidelijk.
Dit is Gods antwoord op mijn vragen; “Verdoe je tijd niet met al die vragen, zolang je op aarde bent zul je mijn plannen niet begrijpen. Je opdracht is; Wees een vlinder! Leef in vrijheid, geef kleur aan je omgeving en laat God van je genieten omdat je je weg met Hem gaat.”
Wat deed die bijzondere ontmoeting mij goed !
Ik kon weer verder.
Vind je dit ver gezocht ?
Albert Schweitzer zei het zo : “Toeval is het woord dat God gebruikt als Hij incognito wil blijven.”
Een prachtige knipoog van God was een kleurplaat van Joost die ik 2 jaar na z’n overlijden tegen kwam, toen ik een prikbord leeg haalde.
Er ging een schok door me heen toen ik daar als laatste, zijn kleurplaat zag hangen, vol kleine gaatjes, van alle punaises die er door andere werkjes, erin geprikt waren.
Het bleek een kleurplaat te zijn over het verhaal van het dochtertje van Jaïrus, gekleurd bij de oppasdienst van onze kerk.
‘t Was alsof God zei “Treur niet, hij is niet dood, hij slaapt.”
U begrijpt, ik heb hem ingelijst en hem een mooi plekje gegeven.
Ik kan u nog meer vertellen, maar dan zitten we hier volgende week nog ;-)
Ik heb door deze ervaringen een levensles geleerd : Durf God te zien in de dingen die je meemaakt, daar kun je zoveel van leren.
Waarom zou God in de tijd van de bijbel wel zo spreken en nu niet meer ?
God is nog steeds dezelfde.
Ik heb nu zelfs het lef om, net als Gideon met de schapenvachten, om een teken te vragen als ik een moeilijke beslissing moet nemen en ik absoluut niet weet wat de wil van God hierin is.
Ik kan u zeggen Hij heeft me niet beschaamd……

Joost zijn leven is niet zinloos geweest, ook al was hij hier maar 3 jaar.
Ik heb gezien hoe door zijn leven mensen dichter of bij God gebracht zijn; zoals een kinderarts die werkte op de kinderintensivecare in het L.U.M.C., ze begon te huilen toen ze het briefje las die zijn zus aan hem geschreven had, het ging erover dat hij maar beter naar de hemel kon gaan dan altijd maar weer aan die nare machines te moeten liggen. Ik was verbaasd over haar tranen, als je op zo’n zware afdeling werkt moet je toch wel een pantser om je hart hebben.
Later kregen we een kaart van haar, ze had er nog graag over door willen praten.
Mijn man en ik hebben waardevolle gesprekken gehad met medebewoners in Ronald Mc. Donaldhuizen, met andere ouders die bij hun zieke kind zaten, met een cardioloog die ultra orthodox was opgevoed maar zelf niet gelovig was.
Zoveel mensen zonder hoop, zoveel mensen die niet weten waar ze het zoeken moeten.
Vroeger dacht ik als ik in de bijbel las “En gij zult mijn getuigen zijn”; “Waar dan God ? Iedereen waar ik mee om ga kent de bijbel.”
Nu bracht hij ons in Amsterdam, Leiden en Zwolle, weg uit ons veilige wereldje.
Dit was Zijn antwoord.
Niet zinloos blijkt ook uit het volgende voorval;
Een jaar na zijn overlijden deed ik met kinderen een vogeldans, tijdens een groot feest van een basisschool.
Iemand sprak me aan dat het haar zo geraakt had. Ik was verbaasd…oké, het was vertederend, maar meer ook niet.
Een aantal dagen later viel het muntje; Onbewust had ik het verhaal van de “Arend” (lied: Heer ik kom tot U) uitgespeeld. Het lied dat ik zo vaak gezongen had als ik het moeilijk had.
God had deze act gebruikt!
Als we om Zijn leiding vragen in ons leven, hoeven we niet krampachtig op zoek te gaan naar opdrachten om Hem te dienen.
God zal ons op de juiste plaatsen brengen.
Joost zijn leven was niet kort, het duurt een eeuwigheid, net als die van ons……
Joost aardse leven was zwaar, maar Rom. 8 : 18 zegt “Maar wat voor lijden wij hier ook doormaken, het valt in het niet bij de schitterende heerlijkheid, die God ons straks zal laten zien.” en in vers 28 lezen we; “Eén ding weten wij: Voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.”
Joost zijn afscheid was indrukwekkend; Zijn (wat later bleek) laatste dag thuis werd afgesloten met een bezoek van onze predikant.
Als een volwassene zat hij keurig op de bank, ernstig te luisteren naar het gesprek tussen de dominee en zijn ouders, terwijl zijn tweelingbroertje rollend op de grond, zich aan het uitsloven was voor de gast.
We hadden het over het ziekenhuis, de operatie, de kans op overlijden.
Hij was zo rustig, zo vredig.
Tijdens het gebed zag ik dat de dominee zijn hand op zijn schouder legde.
Hij schrok er niet van, hij bleef rustig naar de grond kijken, zijn handjes op zijn manier gevouwen.
“Het is goed” dacht ik “Het is goed.”
Een jaar later stond er een beeld op zijn graf; Joost naast de dominee op de bank, de hand van de dominee op Joost zijn schouder, met daarvoor de tekst “In de stilte van de avond. In de ernst van het gebed. Zag ik het…. Hij voelde zich geborgen. Het was goed.”
Geborgen in leven en sterven, door Jezus Christus….Joost David Geluk…..
Wat zou je nog meer wensen?

Na 3 jaar zat Joost zijn taak erop, nu mag hij genieten.
Nu, 14 en een half jaar later zeg ik het nog steeds; “Het is goed.”
Ik noem het; ”Het MENS-ERGER-JE-NIET-gevoel”
Wij zitten nog in het spel, er kan van alles gebeuren.
Joost is binnen, hij heeft zijn bestemming bereikt.
Ik heb nog een eeuwigheid om hem beter te leren kennen en van hem te genieten, daar verheug ik me nu al op…………..FANTASTISCH hè ?!

Ellen Geluk